Люба Пенчева Люба Пенчева Потребител

Неподадена Декларация чл.55,ал.1 от ЗДДФЛ в срокАкционерно дружество изплаща на физическо лице доход от наем ежемесечно, като удържа и внася данък. Проблемът е, че не е подавало Декларация по чл.55, ал. 1 от ЗДДФЛ.

Какво следва от тук нататък?

БлагодаряОтговори

  • Съгласно Чл. 80. (1) от ЗДДФЛ - Лице, което не подаде в срок данъчна декларация по този закон, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
    (2) Лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в данъчна декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
    (3) При повторно нарушение глобата или имуществената санкция по ал. 1 е в размер до 1000 лв., а по ал. 2 е в размер до 2000 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание.
    Това се установява при ревизия, съветвам Ви да подадете сега данните за 2-ро тримесечие срока изтича днес, както и срока за ванясяне на данъка.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->