ПП -БЕРКОВИЦА ПП -БЕРКОВИЦА

Продажба на дълготраен активВъв връзка с продажба на ДА на свързано лице е извършена оценка на актива, като актива е амортизиран напълно. Примерно актива е с отчетна с-ст 5 000 лв, амортизация 5 000 лв и оценка на актива 8 000 лв без ДДС. Актива е придобит 2000 г с приемо-предавателен протокол.

Възможно ли е да се извърши продажбата на стойност 8 000 без ДДС и трябва ли да начисля ДДС във фактурата?Отговори

 • Здравейте,

  С данък върху добавената стойност се облага всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга. Чрез продажбата на актива Вие извършвате облагаема доставка и имате задължение да начислите ДДС.

  За определяне на данъчната основа при доставка между свързани лица, които са регистрирани по ЗДДС и имат право на пълен данъчен кредит няма ограничения.

  Единствено се поставят рамки в трите случая изброени по-долу:
  1. ако данъчната основа е по-ниска от пазарната цена, доставката е облагаема и получателят няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения данък;
  2. ако данъчната основа е по-ниска от пазарната цена, доставката е освободена и доставчикът няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения данък;
  3. ако данъчната основа е по-висока от пазарната цена, доставката е облагаема и доставчикът няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения данък;

  Ако Вие попадате в някой от тези три варианта, то задължително данъчната основа трябва да е пазарната стойност на актива.

  Използвана нормативна уредба - чл. 2, чл. 27 от ЗДДС

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->