Ekaterina Kamenova Ekaterina Kamenova Потребител

Внос на Автомобили от АвстрияЗдравейте.

Имам следния казус и се надявам да можете да ми дадете насока в следващите ми действия.

Българска фирма регистрирана по ДДС, купува камиони и тирове от Австрийски фирми също регистрирани по ДДС с цел продажба на Българския пазар. Транспорта се извършва от нас.

Въпросът ми е следния.

1. С какви документи освен фактура трябва да се придружава всеки един внос?

2. Моля дайте ми пример за осчетоводяването на подобен внос

Благодаря Ви предварително за отговора и оказаната помощ.


Отговори

 • Здравейте,

  За доказване на вътреобщностна доставка на стоки доставчикът следва да разполага със следните документи:

  1. документ за доставката – във Вашия случай, при който и двете фирми са регистрирани за ДДС- цели в съответната страна от ЕС - фактура за доставката, в която, когато получателят е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, се посочва идентификационният номер по ДДС на получателя, издаден от държава членка, под който номер му е извършена доставката;

  2. документи, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка:
  а) (документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава членка - в случаите, когато транспортът е извършен от получателя или от трето лице за сметка на получателя; в писменото потвърждение се посочват дата и място на получаване, вид и количество на стоката, вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, име на лицето, предало стоките;
  б) транспортен документ, удостоверяващ, че стоките са получени на територията на друга държава членка - когато транспортът е извършен от доставчика или от трето лице за сметка на доставчика.

  Копия от документите по т.2 следва да предоставите на доставчика, за да може той да документира доставката за целите на австрийското законодателство и да оправдае нулевата ставка на ДДС, която е приложил за сделката.

  От гледна точка на българското законодателство сте длъжни да съставите протокол, с който да си самоначислите ДДС за доставката в 15-дневен срок от от датата, на която данъкът е станал изискуем, тоест от датата на доставката и да го включите в дневниците за покупките и за продажбите в месеца на издаването му.

  Коректен вариант за осчетоводяването на тази стопанска операция би бил:

  За получаването на товарните автомобили
  Дт Стоки
  Кт Доставчици във валута
  със стойността във фактурата от австрийския доставчик

  Стойността на транспорта, който извършвате за Ваша сметка, също е редно да се включи в цената на придобиване на товарните автомобили, като вариант това да стане е със статия:
  Дт Стоки
  Кт Материали
  Кт Персонал
  (за изразходеното гориво и възнаграждения на персонала, извършил транспорта)

  Според счетоводната политика на дружеството вместо сметка Стоки може да се използва и сметка Доставки.

  За самоначисляване на данъка:
  Дт Разчети за ДДС за покупките
  Кт Разчети за ДДС за продажбите

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 117, ал. 1 и ал. 3 от Закона за ДДС и чл. 45 от Правилника за прилагане на ЗДДС.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->