R P R P Потребител

БУЛСТАТ за консултант в мултилевъл фирма



Здравейте,

Мога ли като физическо лице да се впиша в регистър БУЛСТАТ, ако съм консултант в мултилевъл компания? Това може ли са се счита за свободна професия?

Благодаря предварително за отговора!



Отговори

  • Съгласно параграф 1 точка 29 от ЗДДФЛ 29. "Лица, упражняващи свободна професия" са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:
    а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
    б) не са регистрирани като еднолични търговци;
    в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

    Можете да се впишете като практикуващ свобона професия "консултант" ,имайте предвид ,че трябва да са изпълнени последните 3 условия .
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->