Йорданка Терзийска Йорданка Терзийска счетоводител

Разходи за гориво при командироване на лице по граждански договорФизическо лице на граждански договор е в командировка със собствен автомобил. За разхода на гориво има фактури на името на фирмата.

За това гориво ползва ли се данъчен кредит от фирмата и как се отразяват в командировачното?Отговори

  • Здравейте,
    Когато фирма командирова физическо лице, с което има сключен граждански договор и командировката е във връзка с дейността на фирмата, важат същите правила, както при командироване на служител с трудов договор. Но и в двата случая фирмата няма как да ползва право на ДК за горивото, тъй като автомолбилът не е нейна собственост, нито е под наем. Логиката на законодателя е, че фирмата компенсира командированото лице за разходите, които е направило във връзка с командировката. За фирмата признатите разходи за пътни по командировката, когато транспортът е извършен с личен автомобил на командироването лице, се изчисляват от изминатите километри, разхода на гориво и цената на горивото. С една дума, фактурата за зареденото гориво ще послужи само за доказване на цената му, независимо дали е издадена на името на фирмата. Разходът ще бъде определен на база цената на горивото с включен ДДС.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->