Антония Паунова Антония Паунова Потребител

Отписване на задължение - чл.46 ал.2 ЗКПОВъпросът е следният:

Договора за заем с ФЛ ,върната част в 2012г. -....лв./платени са и лихвите дължими по Договора за 2012г./

срок на договора- 01,04,2012-01,04,2013г.Остатъка няма да бъде върнат на Заемодателя.1, На 01,04,2013г.

- какви документи се подписват между страните- Анекс/Споразумение за опрощаване на заема и лихвите до момента за 2013г.?

- За сумите се изготвят следните сч.статии

1500/709 - ...лв.

499 / 709 - лихви за 2013г.

в резултат на това има ли регулиране по ГДД 2013- / чл.46 ал2 ЗКПО/?

- когато са отчетени приходи чл.46 ал.1 не се прилага т.е. не се следи давностен срок -така ли е?Благодаря за съдействието!


Отговори

 • Здравейте,

  Правилно сте достигнали до заключението, че при отчитане на отписаното задължение като приход в годината на отписването му и преди да е изтекла давността му, не възниква временна или постоянна данъчна разлика по реда на ЗКПО.

  При опрощаване на задължения обаче опростената сума подлежи на облагане и с данък дарение по реда на Закона за местните данъци и такси. Фирмата, чиито задължения са опростени, има задължение да подаде декларация в общината по местонахождението си и да заплати данъка в двумесечен срок от събитието. Ставката на данъка е между 3,3 и 6,6 на сто.

  Относно документалното оформяне на опрощаването, това е въпрос от правно естество, но от счетоводна гледна точка всяка писмена форма на документ, която показва ясно волеизявление от двете страни за съгласие по условията на опрощаване на заема, би била приемлива.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 44, ал. 2, чл. 47, ал. 1, т. 2 и чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->