розалия ангелова розалия ангелова вбко

Преназначаване по време на болниченОт 09.04.2013г. съм в продължителен болничен. В предприятието се извършват структурни промени


Може ли по време на болнични да пусна молба и да бъда преназначена на друга длъжност, за която съм правоспособна?

Благодаря!Отговори

  • Здравейте,

    Промените по трудовото правоотношение се подписва със съгласието и на двете страни. Работникът или служителят и работодателят могат да постигнат съгласие за изменение на трудовото правоотношение по чл. 119 и по време на ползването на отпуск по чл. 163 -167а, което включва и отпуска за бременност и раждане 45 дни преди раждането удостоверяващо се с болничен лист. /чл.167б ал.3 от КТ/ .
    Когато обаче имате болничен на друго основание, чак при връщането си на работа може да сключвате допълнително споразумение за изменение на трудовото правоотношение.

    Поздрави
    Адриана Ноева
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->