Мария Александрова Мария Александрова Потребител

Данък горивоЗдравейте.

Отскоро съм директор на НПО. Имаме 4 коли, 2 от тях тип фургон и 2 леки коли - 4+1. Колите се използват само за осъществяването на една от програмите ни, като служат на медицински лица да обслужват възрастни болни хора. Счетоводителят ми каза, че накрая на годината ще дължим данък въз основа на горивото, което сме зареждали.

Дължим ли такъв данък, при условие, че сме ЮЛНЦ и колите се използват само за това? Има ли основание, на което може да избегнем плащането на такъв данък?Отговори

 • Здравейте,

  Данъчно задължени лица за данъка върху разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност са лицата, които подлежат на облагане с корпоративен данък. Тоест, ако дружеството извършва освен основната си дейност като ЮЛНЦ и стопанска дейност, то ще имате задължение да внасяте и този данък.

  С данък върху разходите се облагат само разходите за експлоатация на превозните средства, които се използват за управленска дейност. От Вашето описание става ясно, че автомобилите на дружеството не се използват за такава дейност. Важно е да можете документално да докажете този факт, като вариант за това е да водите пътни листа за всеки един автомобил, в които да се записват данните извършения пробег и начална и крайна точка на пътуването.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 204, т. 3 и в чл. 207, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->