Д. Андонов Д. Андонов Потребител

СИДДО при възнаграждения от АнглияПреди всичко адмирации за чудесната рецензия на този трудносмилаем материал! :)

Местно българско лице извършва работата си в България, но получава възнаграждения под формата на заплата от фирма в Англия. Спрямо английското законодателство заплатата подлежи на облагане при източника, но тъй като размерът на сумата е скромен по тамошните стандарти, общата данъчна тежест е 0%. В България данъчната тежест върху такъв тип заплата е над 30%! При положение, че лицето не се води на трудов договор в България и се самоосигурява единствено здравно, необходимо ли е то да довнася осигуровки и ДОД спрямо данъчната тежест в България, при положение че в Англия заплатата му вече е била обложена, макар и с 0%.

С други думи, след декларирането на доходи от чужбина, лицето ще дължи ли същите данъци, които би дължало, ако заплата му беше платена от български работодател?Благодаря ви предварително!Отговори

  • Според мен заплатата в Англия не е обложена с 0% просто данък не е удържан и остава задължение за деклариране в страната на чиято е местно лице получателя на дохода.
    Доходите на местни лица с източник от чужбина попадат в обхвата на чл.38, ал.1 от ЗДДФЛ и подлежат на облагане с окончателен данък на територията на Р България, във връзка с това за лицето възниква задължение за подаване на годишна данъчна декларация по чл.55 от ЗДДФЛ.
    Относно осигуровките моля за малко ясното дали лицето е регистрирано като самоосигуряващо се или не, за да дадем мнение дали възниква задължение за внасяне на осигуровки, и дали не възниква задължение за самоосигуряване като лице упражняващо свободна професия.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със СИДДО

-->