valentin mitov valentin mitov Потребител

Давност на данъка за МПСИма ли давност на данъка за МПС?Отговори

 • Здравейте,

  Публичните вземания (за данъци, осигуровки, такси и други подобни) се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок.

  С изтичането на 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, се погасяват всички публични вземания независимо от спирането или прекъсването на давността освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 171 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗМДТ

-->