Ирена Николаева Ирена Николаева Потребител

Включване активи и пасиви на ЗП в ЕТ

Здравейте, от този месец поемам един ЕТ, който има рег.по ДДС от 20.06.2013 г. До преди това, представляващият ЕТ, е бил регистриран като земеделски производител по ЕГН. Като ЕТ е регистриран от 13.05.2013 г. За регистрацията по ДДС са представени справки за доходи, имущество и т.н. както на ЗП, така и на ЕТ,тъй като са ги поискали. В акта за рег.по ДДС е записано, че се регистрира физическото лице по ЕГН, както и в качеството си на ЕТ по булстат . Идент.№ по ДДС е Булстата. Възникват няколко въпроса:

1.Активите и пасивите на ЗП/водено е двустр.счетоводство/, могат ли автоматично да се считат и за такива на ЕТ, или е необходима някаква спец.процедура? ЗП има и незав.пр-во, може ли то да се прехвърли на ЕТ,тъй като ЗП е заличен от регистъра на зем.производители,и същите имоти, които е обработвал са вписани по партидата на ЕТ,който също е рег.като зем.производител.

2.Необходимо е да представим опис на наличните активи към датата на регистрация, където да опишем фактурите и ДДС - правилно ли ще е ако включим и фактури на ЗП?Благодаря предварително!Отговори

 • Здравейте,

  Едно физическо лице не може да бъде едновременно и доставчик и получател по търговска сделка .Следователно движимите инедвижими вещи на ФЛ – земеделски производител , не се прехвърлят на Едноличния търговец ( същото физическо лице) .

  По точка 1 трябва да приложите чл. 27 от ЗДДФЛ . В него е предвиден специален ред за използване на личното имущество на физическото лице за дейността му като ЕТ.

  По точка 2 Вещите на лицето трябва да бъдат заведени в счетоводството на ЕТ –то по цена на придобиване ( задължително е те да са документално доказани) . По мое мнение не е проблем да бъдат включени фактурите , които са на името на въпросното физическо лице.

  За повече информация можете да прочете посочения чл. 27 от ЗДДФЛ.

  Поздрави,
  Ивелина Георгиева


 • Благодаря за отговора!
  По този казус имам още няколко въпроса:
  1.Тъй като в чл.27 от ЗДДФЛ се говори само за движими и недвижми вещи, въпросът ми е примерно вземания и задължения на ЗП,като например свързани с предоставени средства по договори за временна финансова помощ,как трябва да се процедира-кой ще ги връща - ЗП или ЕТ? Също така натрупаните разходи като торове, семена и препарати, които вече са вложени в производството на ЗП могат ли на основание на чл.27 да се прехвърлят на ЕТ?
  2.Как ще се обложи доходът на ЕТ за 2013 г. - трябва ли да се позовем на чл.29а ал.2 от ЗДДФЛ? При попълване на годишната декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, необходимо ли е да попълним и Приложение 3 за доходи от друга стопанска дейност?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->