Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

7.6.6. Легенда на Съкращенията, Използвани за Формулите в Отчетите по НСС

Публикувано на: 01.12.2010

Легенда

на съкращенията, използвани за формулите в Отчетите по НСС


Съкращение

Значение

NsDt

Начално Салдо Дебит

NsKt

Начално Салдо Кредит

KsDt

Крайно Салдо Дебит

KsKt

Крайно Салдо Кредит

NObDt

Начални Обороти Дебит

NObKt

Начално Обороти Кредит

ObDt

Обороти Дебит

ObKT

Обороти Кредит

Sum

Сума блок

GetDO

Дебитен Оборот на Сметка с Кореспондиращи Сметки

GetKO

Кредитен Оборот на Сметка с Кореспондиращи Сметки

GNSDt

Начално Салдо Дебит на Сметка/ Група /Раздел

GNSKt

Начално Салдо Кредит на Сметка/ Група/ Раздел

GKSDt

Крайно Салдо Дебит на Сметка/ Група/ Раздел

GKSKt

Крайно Салдо Кредит на Сметка/ Група/ Раздел

GNObDt

Начални Обороти Дебит на Сметка/ Група/ Раздел

GNObKt

Начални Обороти Кредит на Сметка/ Група/ Раздел

GObDt

Обороти Дебит на Сметка/ Група/ Раздел

GObKt

Обороти Кредит на Сметка/ Група/ РазделКоментари

-->