Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

7.6.5. Справка за Дълготрайните Активи по НСС с Формули за Изчисляване

Публикувано на: 01.12.2010

Справка за Нетекущите (Дълготрайните) Активи

формули за изчисляване на статиите в Справката за Нетекущите (Дълготрайните) Активи


Справка за дълготрайните активи - формули за изчисляванеКоментари

-->