Симеон Иванов Симеон Иванов възпитател

Болнични при срочен трудов договорТри години ме назначават на едно и също работно място на срочен трудов договор като възпитател за 10 месеца. След два месеца отново ме назначават и така продължава, а работното място е постоянно.


Разболях се продължително дни преди изтичане на срочния трудов договор. Кой и докога ще ми изплаща болничните?Отговори

 • Здравейте!
  Срочният Ви трудов договор ще бъде прекратен от датата на изтичането му. При положение, че временната неработоспособност настъпи преди прекратяване на срочния трудов договор, паричното обезщетение се изплаща за не повече от 30 календарни дни след прекратяването на трудовото правоотношение с работодателя. Болничните листове се подават от работодателя Ви, ако са издадени до 30 календарни дни след прекратяване на трудовия Ви договор.
  Изключение прави временната неработоспособност настъпила поради трудова злополука или професионална болест. Тогава паричното обезщетение се изплаща до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност. Основанието на временната неработоспособност се отбелязва в самия болничен лист.

  Използвана нормативна уредба за отговор на този въпрос – чл. 42 от КСО.

  Поздрави,
  Васил Байнашев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗЗО

-->