ПЕНКА ДОНЧОВСКА ПЕНКА ДОНЧОВСКА СЧЕТОВОДИТЕЛ

Прекратяване на договорЗдравейте отново!

Бих искала да попитам следното: моят работодател желае да прекрати договора на служителка, която е на длъжност "Инкасатор-наеми" и обслужва конкретен обект при нас. Същата е била назначена преди време със срок на изпитване от три месеца, и в последствие договорът й е бил преподписан за безсрочен. Управителят желае да я уволни, защото е конфликтна личност и не се разбира от наемателите. Решихме да приложим принципите на дисциплинарното наказание и уволнение, но се оказа доста сложно като процедура, а и никой наемател не пожела да изрази писмено своите оплаквания. Тя няма стаж по специалността и не й се признава такъв като процент прослужено време. Изискванията за длъжността са да има средно образование. Имаме и други служители на такава длъжност и няма как заради нея да променяме изискванията и условията за тази длъжност. Тя отказва да напусне по взаимно съгласие , а оплакванията от нея са почти непрекъснати. Въпросът ми е : може ли да бъде съкратена на основание чл. 328, ал. 1 точки 5 и/или 6, след като е била на срочен договор за срок на изпитване за 3 месеца, през които се предполага, че работодателят е преценил способностите й . Какви са другите варианти на уволнение, без да се съкращава щата. Може ли да се сключи нов договор на друга длъжност, при изпълнение на същата по вид и обем работа, но със определен срок в полза на работодателя и този нов договор да бъде прекратен след срока или предсрочно. Надявам се , че съм задала ясно и коректно въпроса си. Благодаря предварително!

С Уважение - Пенка Дончовска - Русе


Отговори

 • Здравейте,

  За съжаление при такива случаи Кодексът на труда не е на страната на работодателя.

  Прекратяване на основание, че служителят не притежава необходимото образование или квалификация не би било законосъобразно, при положение че е бил уговорен изпитателен срок и служителят го е преминал.

  Прекратяване поради липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата е възможно като вариант, но при евентуален съдебен спор ще трябва да представите доказателство за наличие на това основание и е много вероятно служителката да бъде възстановена и уволнението да бъде обявено за незаконно.

  Дисциплинарни наказания могат да бъдат наложени на основание неизпълнение на условията на трудовия договор и/или правилника за вътрешния трудов ред.
  Дисциплинарно уволнение може да бъде наложено при системни нарушения . При налагане на тези наказания обаче отново стои въпросът с доказването на обстоятелствата при съдебен спор.

  За една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж.

  За изменение на длъжността на служител е необходимо писменото съгласие и на двете страни.

  Вариант е прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение по реда на чл . 331. Инициативата за такова прекратяване идва от работодателя, но трябва да бъде получено съгласието на работника в писмен вид.

  Съветът ми е да се обърнете за консултация към експерт, по трудово право, който да Ви насочи към най-удачния вариант да защитите правата си като работодател.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 70, ал. 5, чл. 119, чл. 187, ал. 10, чл. 190, ал. 1, т. 3 и чл. 331 от Кодекса на труда.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->