Ивелина Иванова Ивелина Иванова счетоводител

Покупка на автомобил, който не е лекПри закупуването на автомобил, който не е лек по смисъла на ЗДДС, имаме ли право на данъчен кредит и фактурата ли е единственият данъчен документ за признаване на ДДС и придобиването на ДМА? А какво става, ако автомобилът се закупи от физическо лице? По какви документи ще се осчетоводи придобиването на ДМА?Отговори

  • Правото на данъчен кредит за сделки в страната се ползва от регистрирано по ЗДДС лице и при наличието на фактура издадена от друго регистрирано по ЗДДС лице . Фактурата трябва да съдържа задължителни реквизити и е документа чрез който , ако сте регистрирано по закона лице ще ви се признае данъчния кредит ,с нея ще заприходите и закупения ДМА . Закупения автомобил може да се заприходи и чрез други документи , договор за покупко продажба от физическо лице например но чрез него няма как да ползвате данъчен кредит по ЗДДС.
  • Благодаря за отговора.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->