Стоянка Ботева Стоянка Ботева счетоводител

ПенсиониранеМоже ли да се получава 50% от личната пенсия по чл. 68 от КСО, 50% от пенсията на починалия съпруг и 26.5% вдовишка надбавка?


След като навърши възрастта по чл.68 от КСО, има ли право човек да получава наследствена пенсия, поради това, че дъщерята му е починала на 27 години? Починалата дъщеря няма трудов стаж.


Може ли да работи пенсионер по граждански договор за извършване на счетоводни услуги? Сумите ще му се изплащат със "сметка за изплатени суми"?
Ако не може, как би могъл да ги извършва, като изключим назначаване на трудов договор?Отговори

 • Здравейте,

  По първия въпрос:
  След като сте придобили право на пенсия по чл.68 от КСО, имате право и на добавка от пенсията или сбора от пенсиите на починалия съпруг както следва:
  - до 31 август 2011 г. - 20 на сто
  - от 1 септември 2011 г. - 26,5 на сто.

  Справка за нормативната уредба използване за този казус: чл.84 от КСО

  По втория въпрос:
  Съгласно чл.101 ал.6 от КСО, родителите не могат да получават едновременно лична и наследствена пенсия.

  По третия въпрос:
  Не виждам причина пенсионер да не работи на граждански договор.


  Поздрави,
  Адриян Велчев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->