valentina atanasova valentina atanasova Потребител

Начисляване на разход за наемВ договор за наем на помещение месечният наем е 150 лв. В договора е записано, че наемът ще се плати един път през последното тримесечие на годината. Как е правилно да се начислява разходът за наем - всеки месец или един път за цялата година в месеца, в който е изплатен?Отговори

 • Здравейте,

  Според Закона за счетоводството един от принципите за коректно счетоводно отчитане е Текущо начисляване, което означава, че приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят.

  От изложеното от мен определение следва, че правилно е да начислявате разхода за наем на месечна база:

  Дт 602/ Кт 401 150лв.

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->