valentina atanasova valentina atanasova Потребител

Платен отпуск за служител без отработени дниСлужител на трудов договор във фирма е в неплатена отпуска за цялата календарна година. Полага ли се на служителя за същата тази година платена отпуска? Ако е да, трябва ли да се начисли в края на годината като разход по компенсируема отпуска, тъй като такава платена не е ползвана?Отговори

 • Здравейте,

  Работник или служител, който работи през част от законоустановеното работно време, има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж. Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, тоест за служителя ще възникне право на платен годишен отпуск, пропорционално на зачетените като трудов стаж 30 работни дни или приблизително 2 дни платен отпуск.

  За тях имате рационално основание да начислите разход и провизия за неизползвани отпуски.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 160, ал. 3 от Кодекса на труда, в чл. 23, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските и в Разяснение на Министерството на труда и социалната политика от 05.11.2012 г. във връзка с чл. 23, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->