Ralica Blajeva Ralica Blajeva Потребител

Преназначаване преди майчинствоЗдравейте!

Бременна съм в 4-ти месец, а фирмата в която работя от 6 години е купена от друг работодател и има вероятност за преназначаване при новия работодател. Ще имам ли проблем с майчинството при нов договор?Отговори

 • Здравейте,

  запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя
  чл. 123. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява при промяна на работодателя в резултат на:
  1. сливане на предприятия;
  2. вливане на едно предприятие в друго;
  3. разпределяне на дейността на едно предприятие между две или повече предприятия;
  4. преминаване на обособена част от едно предприятие към друго;
  5. промяна на правноорганизационн ата форма на предприятието;
  6. смяна на собственика на предприятието или на обособена част от него;
  7. преотстъпване или прехвърляне на дейност от едно предприятие на друго, включително прехвърляне на материални активи.
  / виж чл.123 КТ /

  Съгласно чл.333, ал.5 Бременна работничка или служителка, както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро, може да бъде уволнена с предизвестие само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1, 7, 8 и 12, както и без предизвестие на основание чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 6. В случаите на чл. 330, ал. 2, т. 6 уволнението може да стане само чрез предварително разрешение на инспекцията по труда.
  Съгласно чл. 331, ал.1 и 2 работодателят може да предложи по своя инициатива на работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Ако работникът или служителят приеме предложението, работодателят му дължи обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако страните са уговорили по-голям размер на обезщетението.

  Поздрави,
  Хубевина Илиева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->