ИРЕНА ХАНСЕН ИРЕНА ХАНСЕН Управител

Процедура за прилагане на СИДДО с ДанияЕжегодно получавам дивидент като съдружник в ООД. Също така получавам доход от наем на недвижимо имущество на територията на България. Доходът ми на годишна база е под 500 000 лв. Имам постоянен адрес в Дания и за календарната година прекарвам повече от 6 месеца там.

Каква е процедурата за прилагане на СИДДО в моя случай и какви документи трябва да представя пред данъчните власти в България, за да бъда освободена от плащане на данъци в нея?

Благодаря за отделеното време!Отговори

 • Необходимо е да представите пред органите на НАП документ за удържания данък върху дохода ви в Дания. За наема на недвижимото имущество в България трябва да се удържи и внесе също данък.
  Ако имате още въпроси, свържете се с нас.
 • Благодаря за отговора, но не са ясни някои подробности:
  Къде се внася данъкът за наема на недвижимото имущество - в България или в Дания? И ако е в България, как бих подавала авансовите декларации за наема, както и окончателната декларация по ЗОДФЛ след като не живея там?
  Има ли срокове за представяне пред НАП на документите за удържания в Дания данък?
  Какъв документ трябва да се представи пред дружеството, изплатило дивидента?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със СИДДО

-->