Ивелина Иванова Ивелина Иванова счетоводител

Деклариране на доход по чл.35 т.3 от ЗДДФЛЗдравейте!

Фирма изплаща доход на физическо лице по член 35, т.3 от ЗДДФЛ.

Какъв е реда за деклариране на дохода и удържане на данъка от страна на фирмата и физическото лице получател на дохода? ФЛ подава годишна декларация и самостоятелно внася данъка до 30 април на следващата година, или фирмата удържа данъка, подава декл. по член 55 от ЗДДФЛ и справка по член 73?

Отговори

 • ЧЛ.З5 Т 3 - спада КЪМ ДОХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ за тях не предвидено платеца на доходи да удържа данък ,платеца не подава декларация по чл ,55 за удържан данък . Съгласно чл 45 ал 7 - предприятието платец на доход издава служебна бележка по образец ,която предоставя на лицето при поискване а когато такава не е поискана в срок до 15 април на следващата година.
  Задължението на предприятията за деклариране на изплатения доход в справката по чл 73 остава .
 • Благодаря за отговора, но имам още един въпрос за да си изясня нещата напълно.
  Лицето, получател на дохода от лихви (в случая собственика на дружеството), когато декларира дохода плаща 10% данък.Всъщност за предприятието с лихвата намаляш печалбата и плащаш по-малко данък, а физическото лице плаща данък върху прихода от лихви и ефектът е нулев, така ли е?
 • Така представена ситуацията на пръв поглед би било вярно ,че ефекта е нулев .Не трябва да пренебрегвате факта ,че собственика на фирмата и дружеството са свързани лица. Задължително трябва да отчетете този факт тъй като съгласно чл.16 ал.2 т.2 от ЗКПО за отклонение от данъчно облагане се счита и отпускането на заем за послужване.
 • Което означава ,че пазарната лихва определена за намаляване на данъчния финансов резултат не винаги е лихвата която е уговорена по договор .

 • Преди да сключим договора за заем прочетох нормативната уредба и стигнах до извода, че ако имаме лихва по договора 10%, то тя ще е равна на пазарната лихва и ще се признае изцяло като разход за дружеството.Не мога да разбера какво има впредвид законодателят с израза "отклонение от данъчното облагане".Моля Ви да ме насочите ако е удобно.Благодаря!
 • 96-00-40 ОТ 2008Г. ОТНОСНО ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ СОБСТВЕНИК И ЛИХВИ ПО ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ
  НАП, 2_104/19.01.2012 г.
  ТОВА СА ТЪЛКУВАНИЯ НА НАП С КОЙТО МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ

  ПОЗДРАВИ
  В.ДАДОВА
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->