Цветелина Милева Цветелина Милева Потребител

Удържане на заплата при напусканеИма ли право работодателя да удържи последната брутна заплата на работника,поради неспазване на предизвестие,ако съкращението е по чл.220?Отговори

 • Съкращението не може да е по чл.220. Чл.220 е свързан с обезщетението за неспазено предизвестие. Ако в трудовия договор, който сте подписали има записана клауза, че при ваше желание за прекратяване на договора дължите предизвестие и вие не спазите това предизвестие, то вие дължите на работодателя обезщетение в размер на брутното ви трудово възнаграждение на за неспазения срок на предизвестието. Размерът на дължимото от вас обезщетение трябва да е записан в заповедта за прекратяване на трудовия договор. Работодателя обаче няма право да удържи това обезщетение направо от работната ви заплата без ваше писмено съгласие. Ако вие не дадете вашето съгласие, то имате право да получите последната си заплата в пълен размер. Това обаче не лишава работодателя да претендира за получаване на обезщетение от вас, защото той наистина има такова право - вие не сте спазили клауза в договора. След това той има пълните права да се обърне към съда.
 • Здравейте,
  случаите в които работодателят има право без ваше съгласие да ви удържа пари от работната заплата са изрично изброени в Кодекса на труда:
  1. получени аванси;
  2. надвзети суми вследствие на технически грешки;
  3. данъци, които по специални закони могат да се удържат от трудовото възнаграждение;
  4. осигурителни вноски, които са за сметка на работника или служителя, осигурен за всички осигурителни случаи;
  5. запори, наложени по съответния ред;
  6. ограничената имуществена отговорност неоспорена до 30 дни от работника
  Размерът на месечните удръжки не може да надвишава размера, установен с Гражданския процесуален кодекс:
  - ако лицето получава до 300 лв. месечно - една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;
  - ако лицето получава от 300 до 600 лв. месечно - една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;
  - ако лицето получава от 600 до 1200 лв. месечно - една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа;
  - ако лицето получава над 1200 лв. месечно - горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа.

  Поздрави


 • Здравейте г-ж Петрова,

  Бих искал да ви попитап,в случай че работодателят ми е ударжал сумата за неспазеното предизвстие без мое съгласия,мога ли да се обърна към съда с искане за обещетение за пропуснати ползи.

  Благодаря предварително.
  Ангел Геров
 • Да, можете да се обърнете към съда. Вие имате право да получите последната си заплата в пълен размер ако не сте дали писмено вашето съгласие за удръжка на дължимото от вас обезщетение на работодателя от работната ви заплата.
 • Дали ще мога да искам по-високо обещетение за пропуснати ползи не само за ударжаната заплата и ако да до каква сума.Благодаря предварително :)
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->