Мария Михайлова Мария Михайлова Потребител

Два трудови договораЗдравейте!

В продължение на 3 години работих на две места, като от 14.06.2010г. до 03.06.2013г. работих на трудов постоянен безсрочен договор по чл.67, ал.1, т.1 от КТ като продавач - консултант на непълно работно време 2 часа при месечно сумарно отчитане съгласно заповед. На 22.07.2010г. започнах работа и на второ място като барман - сервитьор като първоначалния ми договор е ТД със срок на изпитание, който в последствие стана и постоянен, безсрочен, но също е по чл.67, ал.1, т.1 от КТ, но на пълно работно време в размер на 8 часа. Своевременно и двете фирми бяха уведомени за така създалите се обстоятелства и нямах проблеми, нито забрани от нито една от двете страни. Нямам забрани за втора работа и в нито един от двата договора. В началото на месец април 2013г бях освободена от длъжност от втората фирма, за която споменах и където работех с пълно работно време / 8 часа и назначена на същия ден в новата фирма на същите собственици, отново на ТД - безсрочен и на пълно работно време от 8 часа. Няколко пъти съм питала и в двете счетоводстава дали аз лично трябва да подавам декларация в НАП за допълнителни доходи като физическо лице, но отговорът беше все един и същ, а именно че това е тяхна работа и аз не трябва да подавам нищо, с изключение на мисля 2011г., когато от двете фирми ми издадоха служебни бележки за доходите ми за предходната година и в срок до 30.04.2011г., аз лично трябваше и съответно подадох нужната декларация в НАП.Следващите две години от дветв фирми ми обясниха, че това изискване е отпаднало като мой ангажимент.

Сега при тези гореописани обстоятелства аз трябва ли да подавам някаква декларация към НАП, ще имам ли проблем с това, че и двата ми договора са били по чл.67, ал.1, т.1 и трябва ли да представя някой от документите издадени ми от фирмата, с която прекратих трудовите си правоотношения на 03.06.2013г., в новата фирма, към която ме прехвълиха в началото на април 2013г.? Благодаря предварително за отделеното време и съответните отговори!Отговори

  • Счетоводителките на двете фирма са прави. Ако нямате други доходи освен доходите ви от двата трудови договора, то вие нямате задължение да подавате годишна данъчна декларация. Имаше изключение само за 2011 година. От фирмата, с която сте прекратили договора си през 2013 година трябва да ви издадат служебна бележка за вашия доход от 01.01.2013 година до момента на напускането ви. Тази служебна бележка трябва да предоставите на фирмата, с която имате сключен ОСНОВЕН трудов договор.
  • Много благодаря!
  • Здравейте отново! От счетоводството на фирмата, от която напуснах не знаят каква трябва да е тази служебна бележка, дохода брутен или нетен да е, за какво и пред кого да послужи?! Бихте ли ми помогнали отново, моля!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->