Пламен Тончев Пламен Тончев Потребител

Позволение от работодателя за ползване на неплатен отпускНаложи ми се да поискам ползването на 30 работни неплатени дни отпуск. Директорката твърдо се противопостави на това искане. Разбрах, че от нейното съгласие зависи дали мога да ползвам неплатени дни.

Какъв с смисъла от съществуването на Кодекс на труда, като той така е формулиран, че е против служителите и работниците, а можеше да пише някъде (както е в действителност): Работниците и служителите нямат право на ползване на неплатени дни, ако ръководителя на учреждението не благоволи да разреши ...

Според мен, това е дискриминация по отношение правото ми да ползвам неплатени дни.Отговори

  • Според Кодекса на труда работникът има право на 30 работни дни неплатен отпуск, който се зачита за стаж. Работникът има право на по-вече от 30 работни дни неплатен отпуск, но той вече не се зачита за стаж. Ползването на какъвто и да е отпуск става само с писменото разрешение на работодателя. При ползването на платен отпуск се изготвя график, който се съставя според желанието на работника, но се утвърждава от работодателя. Ползването на неплатен отпуск става по преценка на ръководителя. Негова е преценката дали периода, в който искате да отсъствате е подходящ. Той се ръководи от много фактори, за които отговаря - да не се възпрепятства работата, дали ще останат хора, които да изпълняват работата, да не се пречи на другите работници да използват техния платен отпуск определен с графика и т.н. Имайте в предвид, че ако пожелаете да ползвате неплатен отпуск, той не бъде разрешен от работодателя и въпреки това вие решите да не идвате на работа, то работодателят ви има право да счете отсъствието ви като самоотлъчка и да наложи дисциплинарно наказание.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->