Ivan Ivanov Ivan Ivanov student

Проблем при пенсиониране поради загубена трудова книжкаЗдравейте,

Мой близък е в пенсионна възраст. Работил е като шофьор до 1993-94 в няколко различни предприятия в Ловеч и Плевен, но в момента тези предприятия не функционират. При напускане не си е получил трудовата книжка, нито УП, а последното предприятие не съществува вече.

Има ли възможност да се пенсионира без трудовата книжка (НОИ да издадат някакъв документ, който да удостоверява неговият стаж), или в противен случай къде би трябвало да се намира трудовата му книжка?

Благодаря ви за помощта!Отговори

 • Здравейте,

  Трудовата книжка е официален документ, които удостоверява всички обстоятелства и факти, настъпили през трудовия живот на всеки служител.

  Ако трудова книжка бъде изгубена от работника или служителя, инспекцията по труда му издава нова въз основа на представени данни. За тази цел Вашият близък трябва да подаде писмена молба-декларация за издаване на нова трудова книжка до областната инспекция по труда по местоживеене. Той трябва да удостовери, че трудовата книжка е изгубена, кой я е изгубил и данни за работодателите, при които е работил.
  За да Ви се издаде нова трудова книжка, инспекцията по труда изисква да предоставите достоверни данни от всички работодатели, при които сте работили по трудово правоотношение. Моля да имате в предвид, че Инспекцията по труда има право сама да извърши служебна проверка на посочените от Вас документи и работодатели.
  Съгласно чл. 8 НТКТС неполучените от работниците и служителите трудови книжки, дневниците и екземпляр от издадените удостоверения се съхраняват при работодателя в продължение на 50 години, след което се предават на държавния архив. И когато предприятието е закрито, а не е посочен правоприемник, наредбата указва, че търсеното удостоверение за трудовия Ви стаж се издава от съответния държавен архив, в който се съхраняват.

  Нормативна обосновка за отговор на този въпрос - чл. 350 от КТ и НТКТС

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->