daniela  ivanova daniela ivanova Потребител

Прекратяване на ТД без предизвестиеЗдравейте,

Наложи се да ползвам болничен, след който прецених, че по-добре за моето възстановяване е да напусна. Подадох Молба за напускане след изтичане на болничния ми, но шефа не я одобри и иска да ме уволни дисциплинарно. Работя във фирмата около 10 години, нямам никакви провинения. Не съм злоупотребявала с болнични.

Има ли право? Какво мога да направя?Отговори

  • Ако след изтичане на болничния лист не сте се явили на работа в течение на два последователни работни дни работодателя има право да налага наказание - дисциплинарно уволнение. Има и други причини, поради които работодателя може да налага наказания - три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от които не по-малко от 1 час; системни нарушения на трудовата дисциплина; злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения; ощетяване на гражданите от работници или служители в търговията и услугите чрез измама в цената, теглото, качеството на стоката или услугата; участие в хазартни игри чрез телекомуникационни средства на предприятието и се възстановяват направените разходи в пълен размер. Но преди да наложи дисциплинарно наказание работодателя трябва да изслуша работника, да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства. Ако обаче вие не попадате в нито едно от изброените нарушения, работодателя ви няма причина да налага наказание - дисциплинарно уволнение. Ако той все пак го наложи вие имате право да оспорвате наложеното ви наказание пред Инспекцията по труда или в съда.
  • Искам да добавя още нещо. Ако в подписания от вас трудов договор има клауза, според която дължите предизвестие на работодателя и вие не изпълнявате това предизвестие, защото искате да напуснете веднага и не се явявате на работа течение на два последователни работни дни, то работодателя има право да налага наказание - дисциплинарно уволнение.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->