Mariana Apostolova Mariana Apostolova касиер

Прекратяване на срочен трудов договорСлед пререгистриране на фирмата в която работя, бяхме назначени на срочни трудови дговори. Ръководството на фирмата устно ни информира, че променя условията ни за заплащане, касаещи допълнителните проценти, изплащани над минималната заплата, посочена в трудовия договор.

За мен възникна възможност да започна друга работа, но трябва да напусна сегашната в срок от 7 дни. Срочният ми договор изтича след 1,5 месеца, а в него е уговорено прекратяване с 1-месечно предизвестие.

Имам ли възможност да го прекратя в 7-дневен срок и при какви условия?Отговори

  • След като в подписания от вас трудов договор има клауза с уговорено едномесечно предизвестие от ваша страна към работодателя при изявено желание от ваша страна да напуснете работа, то вие сте длъжна един месец по-рано да предизвестие работодателя за това ваше решение. Разбира се никой не може да ви задържи на работа без вие да желаете това и можете да напуснете когато решите, но в този случай дължите на работодателя обезщетение за толкова дни, с колкото не сте си спазили предизвестието. Работодателя има право да изиска плащане от вас на това обезщетение. Негово е решението дали да го направи.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->