Йоанна Йорданова Йоанна Йорданова Потребител

Протоколи за прихващане на насрещни вземания / задълженияЗдравейте!
Моля да ми помогнете за разрешаване на следния казус:

Ако между 2 фирми, които имат подписани договори за кредитен лимит в размер на 10 000 лв., еднакъв и за двете страни и подписан протокол за прихващане на насрещни вземания/задължения, в който е цитирано, че остава задължение за едната фирма в размер на пр.3000,00 лв., които се разсрочват за плащане за следващ период, без да се упоменава точен такъв, възможно ли е да се подпише нов протокол за прихващане, в който се описват старото непогасено задължение /в размер на 3000,00 лв./ и нови такива към съответната дата на съставяне.

Предварително благодаря на тези, които могат да помогнат!Отговори

  • Здравейте,


    Съгласно чл.103 от Закона за Задълженията и договорите когато две лица си дължат взаимно пари или еднородни и заместими вещи, всяко едно от тях, ако вземането му е изискуемо и ликвидно, може да го прихване срещу задължението си. В случая не виждам проблем да включите остатъка от 3000.00 лв. във следващи протоколи за прихващане.


    Поздрави,
    Адриян Велчев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->