ПЕНКА ДОНЧОВСКА ПЕНКА ДОНЧОВСКА СЧЕТОВОДИТЕЛ

Подаване на ГФО за фирма без дейностЗдравейте!

Имам фирма, ООД, която е само регистрирана и никога не е започвала да осъществява дейност. Има само първоначален капитал 5 000 лв., без други активи или пасиви. Всяка година подава нулева годишна декларация.

Дали трябва да се подава и нулев годишен отчет с 5-те части (СБ, ОПР, ОПП, СК и ДА) към Агенцията по вписванията и да се заплати за това 50 лв. такса?

Предварително благодаря!Отговори

  • Здравейте!
    Да, трябва да се подава Годишен финансов отчет. След като отговаряте на критерии за малки и средни предприятия подавате облекчена форма на ГФО, която включва само Баланс и ОПР. Отчета трябва да е съставен и подписан от лице, отговарящо на критериите за съставител на финансови отчети по ЗС.
    Поздрави!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗС

-->