Поля Гутева Поля Гутева M BG гл.експерт администриране на персонала и възнагражденията

Наредба за експертиза на работоспособността1. След като в Наредбата за експертиза на работоспособността навсякъде за продължителността на болничните са фиксирани месеци - 6 месеца, 12 месеца, 18 месеца, има ли право РУСО да обжалва болничен, с който лицето прави точно 365 дни с прекъсване в 2 календарни години?

2. Има ли право лице, което е в болничен да получи ТЕЛК с група инвалидност по същото или предходно заболяване?Отговори

 • Здравейте,


  По първия въпрос:
  Да може да се обжалва болничен лист по предложение на заинтересованите лица и организации . За целта регионалният съвет извършва проверка за спазване на изискванията и реда при издаване на решения за временна неработоспособност от лекуващите лекари и ТЕЛК. При установяване на нарушения при издаване на експертни решения за временна нетрудоспособност регионалния съвет уведомява писмено висшестоящия орган по експертиза на работоспособността и заинтересованите лица и организации.

  Справка за нормативната уредба използване за отговор на въпроса: чл.111 ал. 3 и ал. 4 от Закона за Здравето

  По втория въпрос: Съгласно чл.6 ал.4 от Закона за здравето, болнични листа се издават за времето от първия ден на настъпване на временната неработоспособност до нейното възстановяване или до установяване на трайно намалена работоспособност от ТЕЛК.

  Поздрави,
  Адриян Велчев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->