Snejsna Stoianova Snejsna Stoianova Потребител

Ползване на платен отпуск преди съкрашениеВ предизвестие съм за съкращение по чл.328 ал.1 т3 от Кодекса на труда, но управителя на фирмата ме притиска да си ползвам полагащият ми се за тези месеци платен отпуск. Има ли законово право да ме накара да си взема отпуската, и ако не - длъжен ли е да ми я изплати?Отговори

  • Работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника без негово писмено искане или съгласие:
    1. по време на престой повече от 5 работни дни;
    2. при ползване на отпуска едновременно от всички работници или служители, предвидено в нормативен акт, в колективен трудов договор или в правилника за вътрешния трудов ред;
    3. в случай че до определената в графика начална дата за ползване на отпуска работникът не е поискал ползването му.
    Извън тези причини работодателят ви няма право да изисква от вас да ползвате полагащия ви се платен годишен отпуск, ако той е извън периода на утвърдения от работодателя график за ползване на платен отпуск. Ползването на отпуск извън графика и извън посочените причини може да стане само по ваша инициатива и само с разрешението на работодателя. Ако липсват изброените в началото причини или сте извън периода на утвърдения от работодателя график за ползване на платен отпуск и вие не желаете да го ползвате, то при прекратяване на договора работодателя е длъжен да изплати обезщетение за неизползван платен годишен отпуск.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->