Ivan Antonov Ivan Antonov Потребител

Издаване на фактура на английски езикЗдравейте,

Мога ли да издам фактура на английски език при следните обстоятелства:

Фирмата, която представлявам е с регистрация в България. Имаме и ДДС регистрация. Фирмата на която ще я издаваме е с адрес във Великобритания. От миналата седмица обаче те имат регистрация в България и такава по ДДС. Адресът на фирмата е във Великобритания. Плащането сме го получили в евро преди две седмици, но сега искат фактура към българският клон на фирмата им. Фактурата трябва да е на английски и да бъде в евро.

Бих искал да знам дали е законно да им пусна нова фактура (след като издам кредитно за старата) на английски и да е в евро?

Благодаря предварително!
Поздрави!Отговори

 • В съответствие с изискванията на ЗСч „Първичните счетоводни документи в предприятията се съставят на български език с арабски цифри и в левове",което означава, че всички фактури, които се представят в счетоводството на предприятието в България, следва да бъдат на български език.
  Фактурите може да бъдат издавани и на съответния език, приет в държавата на клиента на в счетоводството на предприятието трябва да има задължително екземпляр - преведен или съставен и на български.

  Сумата на фактурата може да се посочва - „в която и да е валута" обаче, следва да се има предвид, че „данъчната основа и данъкът задължително се посочват в левове".
  При издаването на Invice / фактури на контрагенти от държави членки на ЕС, е необходимо пълно съвпадание с образеца и съдържанието на фактурата, изисквани по ЗДДС.Това произтича от факта, че тези изисквания са уеднаквени за всички държави членки и в случаите, при които получателят на доставката е задължен да начисли данъка, за него е особено важно изплатената му фактура да отговаря на нормативните изисквания.
  За да може да ползва данъчен кредит, той следва да има фактура за получената доставка, която отговаря на тези изисквания.
  В ППЗДДС в чл. 78 ал (9) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Фактурите за вътреобщностни доставки на стоки и получени услуги, издадени от лица, регистрирани за целите на ДДС в друга държава членка, се считат за отговарящи на изискванията по чл. 114 от закона, когато поредният номер на документа не е десетразряден или съдържа други символи, различни от арабски цифри.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->