Iva Petrova Iva Petrova Потребител

БолниченМоля, ако някой знае да ме насочи към правно основание (наредба, КСО), в което е регламентирано, че докато дадено лице е в болничен, не може да му се издаде ТЕЛК за получаване на инвалидна пенсия. Лицето е получавало пенсия до момента. Инвалидизирано е преди издаването на болничния, просто ТЕЛК-а му трябва да се поднови.Отговори

 • НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА
  Приета с ПМС № 87 от 05.05.2010 Г.

  Обн. ДВ. бр.36 от 14 Май 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.41 от 31 Май 2011г.

  Чл. 70. (1) Дата на инвалидизиране се определя, когато се определя процент трайно намалена работоспособност (вид и степен на увреждане).
  (2) Когато лицето е било във временна неработоспособност и е преминало непосредствено в инвалидност, за дата на инвалидизиране се приема денят, от който е приключила временната неработоспособност по болничните листове.
  (3) Когато лицето поради увреждането си е трудоустроено на работа с по-ниска квалификация, за дата на инвалидизиране се приема датата на преминаване на лицето на тази работа. Това обстоятелство се установява по наличната медицинска документация и документите за трудов стаж.
  (4) Когато лицето не е ползвало отпуск по болест или не работи, датата на инвалидизиране се определя въз основа на медицинските документи и здравословното му състояние при освидетелстването. Когато липсва медицинска документация и здравословното състояние на лицето не дава достатъчно основание, за дата на инвалидизиране се определя датата на издаване протокола на ЛКК.
  (5) Когато лицето работи или се намира в платен или неплатен отпуск, за дата на инвалидизиране се определя датата на освидетелстването.
  (6) Датата на инвалидизиране може да бъде по-късна от датата на освидетелстването само когато лицето е било в отпуск по болест и се е явило за освидетелстване преди изтичането му.
  (7) Отпускът при временна неработоспособност в размер 75 календарни дни, ползван на основание чл. 42, ал. 2 и 3 КСО, се взема предвид при определяне датата на инвалидизиране.

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->