Екатерина Додова Екатерина Додова Потребител

Допълнителни парични вноскиНоворегистрирано ЕООД с капитал 10 лв иска да направи допълнителни парични вноски с протокол на едноличния собственик на капитала. Тъй като самия собственик ги няма тези парични средства той ги взима от брат си. Парите са изтеглени от банка за която се изплаща и лихва. Т.е. произхода на парите се доказва от брата на собстевника. Парите са 10 000 лв, вкарани във фирмата в брой. Предназначени са за закупуване на оборудване и налична стока за заведение за здравословно хранене.

Правилно ли е да се направи протокол за допълнителни парични вноски и за доказване на произход на парите да се има в предвид, че са взети от трето лице, или трябва да се направи договор за безлихвен заем?Отговори

  • Здравейте,
    В ситуацията, която описвате, допълнителната парична вноска се прави във фирмата от нейния собственик, а заемът е между двете физически лица. В този случай фирмата няма взаимоотношения с брата на собственика.
    Другата възможност е тези средства да влязат във фирмата директно от брата, при което ще възникне задължение по заем към трето лице, тогава няма как да се запише допълнителна вноска от собственика.
    Но и в двата случая не можете да избягате от начисляването лихви по заемите, защото в данъчно отношение безлихвените заеми, особено между свързани лица, се третират като отклонение от данъчно облагане.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->