denica Denica denica Denica Потребител

Коригираща данъчна декларацияПодадох данъчна декларация с невярно съдържание, поради техническа грешка на работодателя ми. Мога ли след изтичане на срока да подам коригираща декларация?Отговори

 • Здравейте,
  когато грешките се установят след изтичането на срока за подаване на декларацията, в зависимост от посоката, в която се променят данъчните задължения , са възможни две хипотези:
  - ако промяната в данните води до увеличаване на данъчните му задължения, то съгласно чл. 175, ал. 1 от ДОПК за неплатените в срок задължения се дължи лихва.
  - ако промяната в данните води до намаляване на данъчните му задължения, се прилага редът на чл. 129 от ДОПК.
  Прихващането и възстановяването може да се извърши както по инициатива на органите по приходите, така и по писмено искане на лицето.
  Корегиране на задълженията става с искане от Ваша страна. Искането/свободен текст като посочвате какъв е според вас проблема/същото се разглежда само, ако е подадено до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване.
  Имайте предвид, че след постъпване на искането може да ви бъде извършена ревизия или проверка.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->