Десислава Начева Десислава Начева Потребител

Фактура без ДДС от туристическа услугаЗдравейте!

Ние сме фирма, регистрирана по ДДС в България. Получаваме фактура от Туристическа агенция, регистрирана в България, за хотелско настаняване на наши служители в трета страна и във фактурата ДДС не е начислен на основание Чл.86,ал.1 от ППЗДДС. Как трябва да процедираме? Трябва ли да пускаме Протоколи по чл.117 и ако да с каква ставка 20% или 0%?

Другия случай е подобен - получаваме фактура от туристическа агенция, регистрирана в България за хотелско настаняване на наши служители в страна членка и на нея няма начислено ДДС и тук въпроса ми е същия. Трябвали да пускам протокол по чл.117 и ако да с каква ставка 20% или 0%?Отговори

 • При доставка на обща туристическа услуга:
  Доставчик, по смисъла на чл. 11, ал. 1 от ЗДДС, е туроператор, независимо дали туроператорът е регистриран по реда на Закона за туризма (ДВ, бр. 19/08.03.2011 г. в сила от 08.03.2011 г.); получател, по смисъла на чл. 11, ал. 2 от ЗДДС, е пътуващо лице , което получава услугата. Съгласно т. 37а на пар. 1 от ДР на ЗДДС "пътуващо лице" е всяко лице - получател на обща туристическа услуга, която не е придобита с цел последваща продажба (нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.).
  Туроператора е длъжен да изисква от пътуващото лице декларация чл.87 ППЗДДС,че туристическата услуга не е предназначена за продажба.

  Право на приспадане на данъчен кредит не възниква,тъй като доставката е облагаема по специалния ред като обща туристическа услуга.

  Бих Ви посъветвала да прочетете Указание на МФ -УК-2/10.7.2012 г относно прилагането на ЗДДС в случай на доставки свързани с туристически услуги
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->