rositsa alexandrova rositsa alexandrova Потребител

Осигуряване на чужденецЗдравейте,

Чужденец от ЕС, който се осигурява в друга държава членка на ЕС като Управител и има А1 тук в България е също Управител на ООД.

1. Нужно ли е да се осигурява и тук, или плаща само ДОД?
2. Ако плаща само ДОД въз основа на какво се плаща?
3. Декларация образец 1 подава ли?
4. Трябва ли да има ЕНЧ?

Благодаря предварително!Отговори

 • Дефинирането на едно физическо лице като местно или като чуждестранно е от значение за определяне на данъчните му задължения.

  Дефиниция на понятията „местно физическо лице” и „чуждестранно физическо лице” се съдържа в разпоредбите на чл. 4 и 5 от (ЗДДФЛ). Съгласно чл. 4 от ЗДДФЛ, местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице:
  • което има постоянен адрес в България, или
  • което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период (лицето се смята за местно за годината, през която пребиваването му надхвърли 183 дни, като денят на излизане и денят на влизане в страната се смятат поотделно за дни на пребиваване в страната) или
  • което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или
  • чийто център на жизнени интереси се намира в България. с изключение на случаите по чл. 4, ал. 5 от ЗДДФЛ, а именно: не е местно физическо лице лицето, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната.Центърът на жизнените интереси се намира в България, когато интересите на лицето са тясно свързани със страната. При тяхното определяне могат да се вземат предвид семейството, собствеността, мястото, от което лицето осъществява трудова, професионална или стопанска дейност, и мястото, от което управлява собствеността си (чл. 4, ал. 4 от ЗДДФЛ).

  Чуждестранни физически лица са лицата, които не са местни лица по смисъла на чл. 4 от ЗДДФЛ (чл. 5 от ЗДДФЛ).

  В случай, че физическото лице е чуждестранно по смисъла на чл. 5 от ЗДДФЛ, следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 9 от същия закон. На това основание доходите от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на предприятия, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, се облагат с окончателен данък, когато не са реализирани чрез определена база в страната, предприятието – платец на дохода е задължено да подаде данъчна декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ за удържания данък.

  Относно осигуряването :
  Основополагащо за възникване на осигуряването за държавното обществено осигуряване е упражняването на съответната трудова дейност по КСО, срещу която лицето получава доходи като резултат от положения труд.

  Лицата, които извършват трудова дейност по управление и контрол на търговски дружества, са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица (основание чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО).

  Трябва да уточните полага ли труд лицето по ДУК и дали е с възнаграждение.

  Съветвам Ви да отправите конкретно запитване към НАП като изложите подробно ситуацията - тъй като в случай ,че лицето извършва дейности и в други държави членки то в случая трябва да се определи приложимото данъчно законодателство.

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->