Цонка  Добева Цонка Добева Потребител

Добавка към пенсията при инвалидизиранеЗдравейте!


Пенсионерка е трудоустроена със 83% намалена работоспособност. При преосвидетелсване поради влошено състояние и определяне на 90% получава ли се някаква добавка към пенсията за старост и как се процедира в последствие? Решението от ТЕЛК-а в НОИ ли се представя и ако е възможно да ми обясните повече по този въпрос.

Ако % на трудоустрояване е 55%, получава ли се някаква добавка към пенсията и от кога е валидно това?

Благодаря!Отговори

  • Можете да получите добавка за чужда помощ (чл. 103 от КСО).
    Пенсионерите с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, получават към определената им пенсия добавка в размер 75 на сто от социалната пенсия за старост.
    Трябва да подадете заявление по определен образец в ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес, към което се прилагат необходимите оригинални документи.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->