Mihaela Hadzhimineva Mihaela Hadzhimineva Счетоводител

Санкции за подписване на ГФО от неправоспособен счетоводителЗдравейте,

Искам да попитам какви са санкциите, ако счетоводител има магистърска степен, но трудовия му стаж е под 1 година, ако подписва ГФО?Отговори

  • Чл.47 ал.5 от ЗСчетоводтвото -
    (5) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лице, което състави финансов отчет, без да отговаря на изискванията за съставител на финансови отчети, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, имуществената санкция е в двоен размер.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->