valentina atanasova valentina atanasova Потребител

Финансиране на фирмаСъдружници на новообразувана фирма ООД, искат да финансират дружеството си, тъй като същото има нужда от парични средства. Знаем, че чл.134 ТЗ дава възможност с решение на ОС такива вноски да бъдат направени, при това с възможност да не се начислява лихва, но едно от изискванията, за да се позовем на този чл.134 е фирмата да е на загуба. Пред вид, че фирмата е регистрирана през 2013г. и към момента е реализирала само разходи и няма приходи, може ли да се каже, че е на загуба или когато се говори за загуба се има пред вид резултатът от предходната година, какъвто при нас липсва.

Ако не отговаряме на условията на чл.134 от ТЗ, за финансиране на дружество, може ли на ОС съдружниците да вземат решение за увеличаване на собсвения капитал, но НЕ на основния, който подлежи на регистрация, а на този /например резервен/, който дружеството може да не регистрира и да не обявява в търговкия регистър и да формираме капитал Други резерви със счетоводна статия Дт 501-каса/ Кт 119 - Други резерви. Може ли в друг момент, когато дружеството разполага със средства отново с на ОС съдружниците да вземат решение за намаляване на същия този капитал и да се състави обратната счетоводна статия Дт Други резерви / Кт 501-Каса. Целта е парите да не стоят като разчетно задължение към собствениците с всичките данъчни последствия от това, а да станат част от собствения капитал, не задължителен за регистрация на дружеството. Това ще се счита ли като отклонение от данъчно облагане.


Отговори

  • Здравейте,

    Чл. 134 от ТЗ гласи, че допълнителни парични вноски се правят както с цел покриване на загуба, така и с цел посрещане на временни необходимост от парични средства. С оглед на това считам, че можете да ползвате чл. 134 като правно основание за допълнителните парични вноски.

    Поздрави,
    Димитър Пашов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->