valentina atanasova valentina atanasova Потребител

Признат разход за покупкаФирма е закупила програмен продукт, който ще се използва за целите на дейността и има ф-ра за покупката. Фирмата не е закупувала компютър и програмният продукт ще бъде инсталиран на компютър, собственост на физическо лице, което е и Управител на фирмата. Разходът за покупката на програмния продукт,както и неговото бъдещо актуализирване, ще се признаят ли за разход на фирмата, при положение, че същата не разполага с компютър


Отговори

  • Здравейте,

    По мое мнение разходът за софтуер и следващите разходи, свързани с него се признават за данъчни цели. Те не попадат в обхвата на постоянните данъчни разлики, описани в ЗКПО (от чл. 26 до чл.33) или на временните данъчни разлики (от чл.34 до чл.43 от ЗКПО).
    От определящо значение във вашия случай ще е да може да докажете, че софтуерът ще е се използва в хода на обичайната дейност на фирмата за извършваните от нея доставки.

    Поздрави,
    Лора Танева
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->