valentina atanasova valentina atanasova Потребител

Документиране на разходи по нает имотФирма има сключен договор за наем на помещение с физическо лице. Партидата за плащане на ток и вода за наетото помещение е на името на физическото лице.

С какви документи трябва да разполага фирмата, за да може платените ток и вода да й се признаят за разход? Достатъчно ли е наличието на Договор за наем и приложени касови бележки за платени ток и вода по партидата на физическото лице да бъдат основание за признаването им като разход за фирмата?Отговори

 • Здравейте,
  Наличието на договор за наем и касова бележка няма да бъдат достатъчно основание за признаване на разхода в полза на фирмата. Предписанията на НАП указват да бъде съставен и първичен счетоводен документ съдържащ следните задължителни реквизити:
  1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
  2. дата на издаване;
  3. наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на издателя и получателя;
  4. предмет и стойностно изражение на стопанската операция;
  (чл. 7, ал.1 от ЗС)

  Този документ може да бъде кръстен „Протокол” или по някакъв друг начин, тъй като законодателят не е указал изричната му форма.

  Желая ви всичко добро!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->