Ивелина Иванова Ивелина Иванова счетоводител

Регистрация по ДДС в средата на месецаСледва ли фактурите в месеца, които са преди регистрацията да се включат в дневника за покупките и дневника за продажбите и ако е така без право на приспадане на данъчен кредит ли трябва да се посочат?Отговори

  • Не, не трябва да се включват. В дневниците за покупки и за продажби се включват фактурите от момента на регистрация по ДДС, но не и преди това. Напомням Ви, че на основание чл.74, ал.2, т.3 от ЗДДС имате право в 45 дневен срок от датата на регистрация да представите в НАП регистрационен опис по образец на наличните активи за приспадане на данъчен кредит за закупените или придобитите по друг начин или внесените активи по смисъла на Закона за счетоводството преди датата на регистрацията му по този закон, които са налични към датата на регистрацията.
  • Благодаря за отговора, мисля че вече си го уточних това,като прочетох чл.87, ал.3.Благодаря и за напомнянето за описа, но имаме само една фактура преди датата на регистрацията и в случая не мисля да подавам, защото стойността е много малка.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->