ILIANA LALOVA ILIANA LALOVA Потребител

Здравни осигуровки на пенсионерПенсионер, работещ като застрахователен агент, трябва ли да се осигурява здравно?Отговори

  • Здравейте г-жо Лалова,
    Отношенията между застрахователя и застрахователния агент се уреждат с писмен договор - "договор за застрахователно агентство", като видът на агента задължително се указва в него.
    Застрахователният агент е физическо лице или търговец, вписан във водения от Комисията за финансов надзор регистър по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор, което срещу възнаграждение по възлагане от застраховател извършва застрахователно посредничество от негово име и за негова сметка.
    Ако както предполагам като застрахователен агент пенсионера има регистрация по Булстат като свободна професия то здравни осигуровки се дължат независимо ,че е здравно осигурен на друго основание.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗЗО

-->