Ивелина Иванова Ивелина Иванова счетоводител

Деклариране на приходи от лихви по заем от физическо лицеФизическо лице (напр. управителят отпуснал заем на дружеството си), който получава всеки месец приход от лихви, попада ли в обхвата на декларация 55, ал.1 ЗДДФЛ?

В ГДД, освен декларирането на непогасените части от заема, дължи ли се данък 10 % върху получените лихви през годината , за които в закона е посочено, че се включват в общата годишна данъчна основа?Отговори

 • Здравейте,

  Фирмата няма задължение да удържа данък върху доходите на управителя от лихвите и не следва да ги декларира и в декларацията по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ.

  Горепосочените лихви се включват в общата годишна данъчна основа и върху тях се дължи данък. Важно е да се отбележи, че при определянето на размера на лихвите трябва да се изхожда от такава величина, която би се получила при извършване на обичайна сделка от съответния вид по пазарни цени, която не води до отклонение от данъчно облагане.

  Поздрави,

  Лора Танева
 • Благодаря Ви.
  Дано правилно да съм разбрала, че лихвите се включват в общата годишна данъчна основа, а непогасените части се посочват в справката, ако надвишават определените суми посочени в нея.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->