МАРИЯ ХРИСТОВА МАРИЯ ХРИСТОВА счетоводител

Брак на ДМА - сградиИскам да попитам при брак на ДМА -сгради,- с остатъчна балансова стойност дължи ли се ддс?

Сградите са построени през70-80 г ,но през 2004 г се прехвърлят чрез продажба на дъщерна фирма.

В момента предприятието не работи сградите се рушат и искаме да ги бракуваме но имат големи балансови стойности- ,защото след продажбата на тях наново им се слага от 2% до 4% аморт. норма.

Дайте ми съвет възможно ли е да избегнем ДДС и как? Има ли вариант на обезценка на сграда?

Това което прочетох е че при продажба на стара сграда ползвана повече от 60 месеца не се дължи ДДС така ли е? и мога ли да продам сградата на физ.лице без ДДС и той после да я събори и бракува? Ще бъде ли неизгодно за него? Това са само варианти . Моля за вашето мнение! Позрави!Отговори

 • Здравейте,

  Ако разгледаме бракуването на тази сграда като изход на Вашия казус, то ще следва Вие да върнете част от ползвания данъчен кредит (ако изобщо е ползван такъв).
  Корекция на данъчен кредит на недвижима вещ се извършва по следната форма:

  Д = ДК x БГ/20

  Д - дължимият данък;
  ДК - размерът на ползвания данъчен кредит;
  БГ - броят на годините от приспадането (частично или изцяло) на данъчен кредит за закупената сграда като включвате и годината, в която сте закупила сградата до изтичане на 20-годишния срок, считано от годината на упражняване правото на данъчен кредит включително;
  Конкретно във Вашия казус, ако решите да бракувате сграда трябва да обърнете внимание на две неща:
  1. Коя година сте упражнила правото на ползване на данъчния кредит за тази сграда (предполагам, че ако сте ползвали данъчен кредит, то би трябвало това да се е случило през 2004г.), за да знаете от коя година започва да тече срока от 20 години;
  2. Обезценката на сградата няма отношение към корекцията на данъчния кредит, тъй като сама виждате, че във формулата не я засягаме.

  Ако разгледаме продажбата на тази сграда като изход на Вашия казус, то нормативната уредба казва, че доставката на стара сграда е освободена , но доставчикът може да избере тя да бъде облагаема.
  Моят съвет за най - благоприятно развитие е Вие да продадете тази сграда като я третирате като освободена доставка.

  Нормативна обосновка за отговор на този въпрос - чл. 45, чл. 79, чл. 80 от ЗДДС и Допълнителни разпоредби от ЗДДС.

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->