Йорданка Терзийска Йорданка Терзийска счетоводител

Корекция на сгрешена фактураФактура за покупка е сгрешено стойностно и вместо 153,33лв е въведено 129,43лв а от тук и ДДС не е вярно вместо30,66 е 25,89г.

Как мога да оправя грешката си, която е направена за м.03,2013г и е подадена декларацията по ДДС?Отговори

 • Здравейте,

  За анулиране на документ, който вече е включен в ДДС- дневниците, се издава протокол, който задължително съдържа:

  1. основанието за анулирането;
  2. номера и датата на документа, който се анулира;
  3. номера и датата на издадения нов документ;
  4. подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.

  Сгрешената фактура се включва в дневниците на доставчика и на получателя за месеца на откриване на грешката и анулиране на документа със същата стойност, но със знак минус.

  Издадената нова фактура с коректните стойности на данъчната основа и данъка се включва в дневника за продажбите на издателя й в месеца на издаването и в дневника за покупките на получателя според общия ред, предвиден в закона.

  Справка за нормативната уредба, описана по-горе, може да направите в чл. 116 от Закона за ДДС и в Приложение 12 към Правилника за прилагане на ЗДДС.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • фактурата не е грешна, а е грешно въведена от мен, така ,че при доставчика си е точна и аз трябва да я подам правилно като си е при доставчика ,а той не трябва да я анулира.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->