МИГЛЕНА СТОЕВА МИГЛЕНА СТОЕВА Потребител

Данъчна декларация и отчет на ЕТЗа 2012г. ЕТ отчита само разходи, свързани със започване на дейността - изграждане на съоръжения. Първите приходи от дейността са отчетени през м.01.2013г.

Трябва ли ЕТ да подаде годишен отчет в НСИ и ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за 2012г.?Отговори

  • При условие ,че ЕТ извършва стопанска дейност то съгласно чл.26 ЗДФЛ същите се облагат по реда на ЗКПО съгласно който щом осъществявате дейност имате разходи ,следва да подадете декларация да попълните Приложение № 2 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ с което да преобразувате резултата/ при което е възможно не всички разходи да бъдат признати за данъчни цели/. Формираната данъчна загуба ще имате право на приспадане в следващите 5 години .
    Зъдължително се подават отчети в НСИ
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->