Екатерина Додова Екатерина Додова Потребител

Съвместяване на отпуск и командировкаЗдравейте!

Законово ли е да се командирова лице, което излиза в платен отпуск, закупило си е самолетни билети за своя сметка, като в периода на пътуването 2 от дните, за които важат самолетните билети ще бъде командировано в същата държава, в която ще пътува за ползването на отпуска си и тези 2 дни да се съвместят с цел доставка на 2 бр. лаптопи с цел продажба и целта е да ги достави във фирмата и да подпише от името на фирмата приемо-приемателен протокол за доставката? Дали е възможно такова съвместяване на отпуск и командировка?

В заповедта да се пише, че разходите са за смета на лицето. То да предостави самолетен билет и бордна карта, независимо, че то ги е използвало и за отпуската си. Дневни и пътни няма да се плащат.

От гледна точка на ЗКПО признава ли се разхода?

От гледна точка на ДДС самолетен билет и заповед доказателство, че е извършена продажба на стоки ВОД, Виес, ДДС с 0 %?

Благодаря Ви за бързия отговор!Отговори

  • Здравейте,

    редно е отпуската на служителят да започне след края на периода на командировката на същият в чужбина. За разход ще се признаят всички документи, приложени към заповедта за командировка в чужбина - самолетен билет, придружен с бордна карта, ако има и протокол за самолетен билет, както и разходите по настаняване в чужбина в случай, че са придружени с фактура за настаняване.
    За да бъдат оформени документите за продажба на посочената стока, ако липсват транспортни документи за продажба на стоката в чужбина, е небходимо да се приложи писменно потвърждение за получаване на стоката от страна на клиента.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->